Vi bevistade ett dop i helgen, i kyrkan.

Jag föredrar barnvälkomnande/namnfest/välkomstfest.

Jag kan faktiskt inte förstå varför en icke kristen döper sitt barn- mer än att man vill följa en tradition och faktiskt ha en cermoni/rit för sitt barn. Men att samtidigt skriva in sitt barn i en kyrka= välja religion till sitt lilla barn, det är oförsvarligt!

Att ge sitt barn ett namn är något staten sköter- kyrkan har inget med det att göra.

Tar vi det sakligt, så döpte Jesus VUXNA människor i floden, och han lade händerna på barnen och välsignade dem samtidigt som han ”läxade upp” folket som försökte förtrycka sina barn.
Barndopet kom till för att ”rädda” barnen från skärselden då man förr trodde att alla okristna hamnade i skärselden när dom dog, även små barn. Alltså är det något kyrkan har skapat i efterhand.

För mig är det viktigt att man är vid medvenande när man går med i en religion, annars är det ju nästintill våldtäkt på en annan människa! Faktum är att det borde införas en nedre åldersgräns för val av religion, iallafall 12 år som är gränsen för att barn får välja vilken förälder de vill bo hos.

Wikipedia: ”5. Föräldrarnas rätt, barnens rätt Enligt Barnkonventionen, Artikel 14 (2), har föräldrar rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med den egna trosuppfattningen. Detta ska göras på ett sätt som är förenligt med barnets växande kapacitet att själv ta ställning. Enligt 1981 Declaration of the United Nations General Assembly Article 5 har varje barn rätt att ha tillgång till undervisning i religions- och övertygelsefrågor i enlighet med vårdnadshavarens önskemål och ska inte tvingas delta i undervisning om religion eller övertygelse mot vårdnadshavarens önskemål, med barnets bästa som underliggande princip. Utövandet av en religion eller övertygelse får inte skada barnets fysiska eller mentala hälsa eller utveckling. Åldersgränsen för Barnkonventionen är 18 år.

Denna frihet för föräldrarna att välja religiös fostran åt sina barn, har en problematisk relation till barnens egen rätt till religionsfrihet och frihet från religiöst tvång. Många mer fundamentalistiska länder och trosriktningar har ett straffbelagt förbud mot att avfalla från religionen, vilket gäller även de som såsom barn tvingats in i religionen, något som dock inte stöds av FN:s mänskliga rättigheter. Internationellt tvingas miljontals barn från religiösa minoriteter delta i konfessionell religionsundervisning om majoritetstron, vilket bryter mot föräldrarnas rätt enligt Barnkonventionen.”

Barnkonventionen se §14

Det jag menar är alltså att människor ska vara vid en ålder av fullt medvetande när de blir MEDLEMMAR i en kyrka el dyl. Sedan att föräldrar har rätt att uppfostra sina barn enligt sin tro är en helt annan sak. Men barndop går alltså enligt min mening MOT barnkonventionen!

Däremot växer en ny rörelse, den religionsfria namnfesten/barnvälkomnandet/välkomstfesten, där man istället ordnar  fest för familj och vänner för sina barn. Det kan bestå av en förklaring till namnen, föräldrars löften till barnen, sång, dikt, skålande i bubbel, faddrar mm. Detta kan ske av familjen själva eller med hjälp av en sk officiant eftersom denna cermoni inte har någon juridisk innebörd.

 

 

Jag tog medvetet inte med någon doppresent till barnet utan gav ett kort med meddelandet att jag kommer att ge en namnpresent vid ett annat tillfälle.

Annonser