Nu fattas bara sekatören som maken lagt nånstans..