Javisst!

helt motsatt ord mot Nähä.

Alltså inte bara ett slentrianmässigt ja, utan en mer positiv vinkling på det positiva budskapet.

Annonser